Kontakt


Platforma Rozrywki Mobilnej NITRO Sp. z o.o.ul. Szlak 65
31-153 Kraków
tel: +(48) 12 294 81 00
fax: +(48) 12 376 82 76
e-mail: nitro@nitro.pl


Wszystkie firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z NITRO prosimy o kontakt pod adresem kontakt@nitro.pl

Microbes Defense: Germs Gone Wild

Logo UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.