Dotacje dla firm

Contenta Consulting wspiera przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. W celu dopasowania do swoich potrzeb odpowiedniego źródła dofinansowania polecamy inteligentną wyszukiwarkę funduszy.
Microbes Defense: Germs Gone Wild

Logo UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.