Projekty

Wybrane projekty

Konkurs "NITRO GAME IDEA" ed. II WYNIKI
Konkurs "NITRO GAME IDEA" ed.I WYNIKI
Formula Racing: Ultimate Drive
Aplikacja Społecznościowa FlirtMi
Katalogi Gier Java
Mobilny sklep w sieci Orange
Osadzanie gier w nowych telefonach
Hołowczyc Rally 2008
Startuj do Gier
Ostra ZaGRYfka
The Fast and the Furious: Tokyo
Pakiety fizyczne


Microbes Defense: Germs Gone Wild

Logo UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.