1

Mobiltek S.A.

Podstawowym obszarem działalności firmy jest agregacja usług SMS oraz rozwiązania IT. Koncentruje się na obszarze bankowości mobilnej, płatności mobilnych a także dystrybucji. Współpraca z NITRO od 2008 roku w zakresie dystrybucji gier komórkowych.
  • 1


Microbes Defense: Germs Gone Wild

Logo UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.