1

Nokia

Fińska firma elektroniczna zajmująca się obecnie produkcją urządzeń dla telekomunikacji, powszechnie znana z produkcji telefonów komórkowych. Jest liderem rynku telefonii komórkowej i przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym. Akcje firmy są notowane na czterech głównych giełdach.
  • 1


Microbes Defense: Germs Gone Wild

Logo UE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.